תחומי פעילות

 

בוררויות:

עו"ד יהושע שוירץ מייצג בהצלחה את הלקוח בפני בוררים ובתי דין לממונות בתחום המשפט האזרחי ובתחום המשפט העברי, תוך עמידה עקביתת על זכויותיו. במסגרת הבוררויות עוסק עו"ד יהושע שוירץ  גם בכל סוגי התחומים הממוניים.

site by Armadil   |  powered by webydo

053-3164842